Peace and Order
Transportation
Relief and Assistance

Drop-off points para sa mga donations

highlight-checkmark

Maaring magkaroon ng drop-off points para mas madaling makuha ang mga donations.

highlight-checkmark

Siguraduhing naisusunod pa rin ng mga drop-offs ang social distancing.

highlight-checkmark

Mainam kung ang mga drop-off points ay may contact number.

Ito ang ilan sa mga guidelines:

- Dapat secured ito - pwedeng bantayan ng police buong araw.

- Mas mabuti kung nasa lugar na pwede lang mag drive thru ang donor na may sasakyan --hindi na kailangan bumaba. Mas masusunod ang social distancing.

- May refrigerator para sa mga donasyon na mabilis masisira.

- May lugar para sa mga re-packing teams.

- May contact number (cellphone sana) para madaling tumawag ang mga gustong mag-donate.

This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.