IEC Materials
Community Response

Information Drive on COVID-19

✔ Upang mapabilis ang information dissemination ukol sa COVID-19, maaring i-access at gamitin ng LGUs ng libre ang Google Drive na ito na naglalaman ng mga information materials mula sa iba’t ibang LGUs.

✔ Naglalaman din ang Google Drive ng mga materials sa ibang local language kagaya ng Tagalog at Bisaya.

✔ Meron ring mga information materials para sa Dumaguete, Iligan, at Zamboanga del Norte sa loob ng drive.

Hinihikayat ang mga LGU na gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang magbigay ng impormasyon ukol sa COVID-19. Upang pare-parehas ang impormasyon na nilalabas, ginawa ang Google Drive na naglalaman ng iba't ibang impormasyon tungkol sa COVID-19.

Mayroong mga LGU na nakikipagtulungan sa mga lokal na radio stations at newspapers upang mas maipakalat ang impormasyon.

Ang Google Drive ay naglalaman ng impormasyon na nasa English, Tagalog, at Bisaya na wika. Mayroon rin itong folders para sa Dumaguete, Iligan, at Zamboanga del Norte.

This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.