Vulnerable Groups

Mga batang dapat bigyan ng "Exceptional Consideration" ngayong quarantine

Dapat siguraduhin ng LGU na ligtas ang mga bata sa kanilang lugar. Maaari silang gumawa ng Executive Orders ukol sa Joint Memorandum na ito.

1) Mga bata o teenager na may HIV na kailangan bumalik sa kanilang treatment clinics para sa kanilang medisina (ARV refills);

2) Mga batang kailangang magreport ng mga kaso ng karahasan, pang-aabuso, at exploytasyon;

3) Mga bata na nangangailangan ng prenatal care at iba pang uri ng childcare;

4) Mga batang may kapansanan.

Maaaring ireport ang mga kasong may paglabag sa memo na ito at iba pang uro ng pang-aabuso sa panahon ng quarantine dito.

Joint Memorandum Circular
OPEN
This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.