< BACK
Prevention

4. Anu-ano ang mga tiyak na paraan upang makaiwas sa COVID-19?

Tandaan ang apat na konsepto ng “Prevention”

  1. Distance - mas malayo sa ibang tao, mas ligtas ang bawat isa. Inirerekomenda ang physical distancing  na 1 metro o higit pa mula sa ibang tao.
  2. Duration - ang mas maiksing panahon ng exposure, o ang pananatili sa loob ng isang lugar kasama ang ibang tao ay mas ligtas. Inirerekomenda ang hindi hihigit sa 30 minuto bilang gabay.
  3. PPEs (Personal Protective Equipment) - ang tamang pagsuot ng mask at face shield ay nagbibigay proteksiyon hindi lamang sa taong nagsusuot, kung hindi pati sa kanyang mga nakakahalubilo.
  4. Ventilation - ito ay tumutukoy sa daloy ng hangin sa lugar. Ang “open air” o  “outdoor” setting (halimbawa, sa mahangin na balconahe) ay mas ligtas kaysa sa kulob na lugar (halimbawa, saradong aircon na sasakyan, o isang silid na walang bintana).

At syempre, importante pa rin ang tamang hand hygiene o ang paghuhugas / pag-didisinfect ng mga hamay.

Linisin nang madalas ang mga hinahawakan na surfaces at mga gamit sa tahanan, kabilang ang mga doorknob, light switch, at banyo gamit ang mga common household products, tulad ng bleach o detergent.

Walang natatanging paraan ang lubos na maka-iiwas sa COVID-19. Mas epektibo ang bawat isa kung sila ay sama-sama.

Additional Notes

< BACK
Prevention

4. Anu-ano ang mga tiyak na paraan upang makaiwas sa COVID-19?

Tandaan ang apat na konsepto ng “Prevention”

  1. Distance - mas malayo sa ibang tao, mas ligtas ang bawat isa. Inirerekomenda ang physical distancing  na 1 metro o higit pa mula sa ibang tao.
  2. Duration - ang mas maiksing panahon ng exposure, o ang pananatili sa loob ng isang lugar kasama ang ibang tao ay mas ligtas. Inirerekomenda ang hindi hihigit sa 30 minuto bilang gabay.
  3. PPEs (Personal Protective Equipment) - ang tamang pagsuot ng mask at face shield ay nagbibigay proteksiyon hindi lamang sa taong nagsusuot, kung hindi pati sa kanyang mga nakakahalubilo.
  4. Ventilation - ito ay tumutukoy sa daloy ng hangin sa lugar. Ang “open air” o  “outdoor” setting (halimbawa, sa mahangin na balconahe) ay mas ligtas kaysa sa kulob na lugar (halimbawa, saradong aircon na sasakyan, o isang silid na walang bintana).

At syempre, importante pa rin ang tamang hand hygiene o ang paghuhugas / pag-didisinfect ng mga hamay.

Linisin nang madalas ang mga hinahawakan na surfaces at mga gamit sa tahanan, kabilang ang mga doorknob, light switch, at banyo gamit ang mga common household products, tulad ng bleach o detergent.

Walang natatanging paraan ang lubos na maka-iiwas sa COVID-19. Mas epektibo ang bawat isa kung sila ay sama-sama.

Additional Notes

This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.