< BACK
Prevention

5. Ang mga sumusunod ba ay epektibo?

May mga bagay o konsepto na inaakala mong magbibigay sa'yo ng proteksyon laban sa COVID-19, pero wala pala. Ang tawag dito ay false sense of security. Ang mga sumusunod na bagay ba ay epektibo o nagbibigay lamang sa atin ng false sense of security?

Vitamins

Sa kasalukuyan, walang katibayan na nakakapagpagaling ng taong may COVID-19 ang mga vitamins.

UV devices

Hindi dapat ginagamit ang ultraviolet devices sa pag-disinfect ng kamay o ng ibang parte ng iyong katawan.

Air Purifiers

Sa kasalukuyan, wala ring ebidensya na epektibo ito.

Maaring bisitahin ang Rapid Reviews na inu-update ng mga eksperto sa larangan ng Evidence-Based Medicine.

Additional Notes

< BACK
Prevention

5. Ang mga sumusunod ba ay epektibo?

May mga bagay o konsepto na inaakala mong magbibigay sa'yo ng proteksyon laban sa COVID-19, pero wala pala. Ang tawag dito ay false sense of security. Ang mga sumusunod na bagay ba ay epektibo o nagbibigay lamang sa atin ng false sense of security?

Vitamins

Sa kasalukuyan, walang katibayan na nakakapagpagaling ng taong may COVID-19 ang mga vitamins.

UV devices

Hindi dapat ginagamit ang ultraviolet devices sa pag-disinfect ng kamay o ng ibang parte ng iyong katawan.

Air Purifiers

Sa kasalukuyan, wala ring ebidensya na epektibo ito.

Maaring bisitahin ang Rapid Reviews na inu-update ng mga eksperto sa larangan ng Evidence-Based Medicine.

Additional Notes

This project is supported by The Asia Foundation in cooperation with the Department of the Interior and Local Government.
Experience designed by Limitless Lab.